7_Algemeen.jpg

52e bestuur der D.R.V. 'Euros'


 

1_Sven.JPG

Voorzitter

Sven Relyveld - voorzitter@drv-euros.nl


 

2_Jurre.jpg

Secretaris & Externe Betrekkingen

Jurre Wouters - secretaris@drv-euros.nl / commissarisexternebetrekkingen@drv-euros.nl


 

3_Chris.jpg

Penningmeester

Chris(tian) van Kampen - penningmeester@drv-euros.nl


 

4_Wietse.jpg

Commissaris Wedstrijdroeien

Wietse Harmsma - commissariswedstrijdroeien@drv-euros.nl


 

5_Daan.jpg

Commissaris Competitieroeien

Daan Ekkelenkamp - commissariscompetitieroeien@drv-euros.nl


 

6_Reint.jpg

Commissaris Materiaal II

Reint Dijkstra - cm@drv-euros.nl