Drienerlose Roei-Vereniging "Euros
Auke Vleerstraat 99
7547AN  Enschede  

Tel. 053 - 434 1136 (Bestuurskamer)
Tel. 053 - 4311 625 (Sociëteit 'De Sevende Camer')

Mail: bestuur@drv-euros.nl

Voorzitter: voorzitter@drv-euros.nl
Secretaris: secretaris@drv-euros.nl
Penningmeester: penningmeester@drv-euros.nl
Commissaris Wedstrijdroeien: cw@drv-euros.nl
Commissaris Competitieroeien: cc@drv-euros.nl
Commissaris Materiaal: cm@drv-euros.nl
Commissaris Externe Betrekkingen: ceb@drv-euros.nl
Commissaris Interne Betrekkingen ci@drv-euro.nl

Hoe kom ik bij Euros?

Vanaf de Universiteit Twente

Neem de hoofduitgang bij de Spiegel en rijd de Auke Vleerstraat af richting de A35 (met de rug naar de campus). Blijf rechtdoor gaan totdat u de Lonnekerbrug (witte brug) over bent. DRV Euros bevind zich direct aan de linkerkant na de Lonnekerbrug.

Vanaf de A35

Volg de borden richting de Universiteit. Als u de Lonnekerbrug (witte brug) ziet kunt alvast opletten, DRV Euros bevind zich direct rechts voor de Lonnekerbrug.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwensperoon geeft advies aan en ondersteunt individuele leden die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag binnen de vereniging zoals agressie, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of stalking. Als lid kun je ook bij de vertrouwenspersoon terecht als je te maken hebt met een conflict in de vereniging dat aan ongewenst gedrag is gerelateerd of daaruit voortvloeit.

De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om alle informatie in te winnen die redelijkerwijs noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem.Uiteraard gaat de vertrouwenspersoon hier strikt vertrouwelijk mee om.

Renate van Luijk

Mail: Vertrouwenspersoon@drv-euros.nl

Tel: 0628240659

Klachtencommissie

Klachten die onder de code ongewenste omgangsvormen, zoals in het Huishoudelijk Regelement beschreven, vallen kunnen aan de klachtencommissie worden voorgelegd via klachtencommissie@drv-euros.nl. Voor protest aangaande sancties opgelegd door het bestuur geldt dat dit bij het bestuur wordt aangetekend. Het bestuur is vervolgens verplicht het protest aan de klachtencommissie over te dragen. De klachtencommissie behandelt protest aangaande sancties. Wanneer het protest gegrond wordt verklaard vervalt de sanctie. Dit besluit van de klachtencommissie is onherroepelijk. De klachtencommissie handelt onafhankelijk en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de beroepen om.